Waarschuwing

The people and authors behind this website are not responsible for any injury or dead that may occur by practising the outdoor activities outlined in this website. You practise outdoor activity on your own risk.

Wandelen en buitensporten zijn niet zonder gevaar. Aan wandelen en andere outdoor sporten zijn risico’s verbonden die kunnen leiden tot verwondingen of zelfs een dodelijke afloop.

De informatie op deze website mag niet als een gids beschouwd worden, maar dient om u een algemeen idee te geven van wat u te wachten staat. Deze site noch de mensen erachter, noch de auteurs van de artikels zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen, reddingen, verwondingen of de dood moest u iets ondernemen dat op deze site vermeld staat.

Niettegenstaande dat deze site probeert om alle wetten en richtlijnen te respecteren, zal deze site en de mensen erachter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de geldigheid van de inhoud of de copyright. De website is niet verantwoordelijk voor de publicaties en meningen van Hiking.be bezoekers.

MET ANDERE WOORDEN: ALLES WAT U DOET IS OP EIGEN RISICO. DEZE SITE EN DE MENSEN ERACHTER ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK. WANNEER U DEZE SITE BINNEN GAAT VERKLAART U ZICH HIERBIJ AKKOORD.

Reacties afgesloten